Hersenletsel (NAH)

Als gevolg van een ongeval of een medische fout kan iemand letsel aan of in zijn hoofd oplopen. We spreken dan van traumatisch hersenletsel. Denk bijvoorbeeld aan een hersenschudding, bloeding in de hersenen, hersenkneuzing, of de gevolgen van een schedelbasisfractuur. Dit wordt ook wel niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd.

Gevolgen niet aangeboren hersenletsel

NAH heeft ingrijpende gevolgen voor het functioneren van het slachtoffer. Er kan sprake zijn van een coma, verlamd raken, verlies van voelen, ruiken, proeven, het gehoor en zicht kan verslechteren of zelfs verloren gaan. Concentratie, multitasken, geheugen en het denkvermogen kan worden aangetast. Ook kan sprake zijn van veranderde karaktereigenschappen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel. Goede deskundige medische behandeling en begeleiding is van groot belang zowel voor, tijdens en na revalidatie.

Deskundige (medische) begeleiding bij NAH

De behandeling van NAH zaken brengt per definitie ook een medische afhandeling van uw zaak met zich mee. Omdat NAH in de regel forse beperkingen voor het slachtoffer met zich brengt, zullen de beperkingen medisch geduid moeten worden. Ook zal goed in kaart gebracht moeten worden welke hulpmiddelen of hulp en bijstand iemand nodig heeft in het algemeen dagelijks leven en of op het werk. Het is daarom zaak om naast de juiste medische hulp, vooral ook deskundige begeleiding te krijgen.

VictimFirst Advocaten werkt samen met in NAH gespecialiseerde deskundigen zoals bijvoorbeeld ergotherapeuten, neurologen en neuropsychologen en arbeidsdeskundigen. Zo kan maatwerk in uw individuele zaak plaatsvinden en de best mogelijke zorg voor u worden afgedwongen in uw letselschadezaak. Bovendien is dit ook van belang ter ondersteuning van uw naasten, die vaak de zorg op zich hebben genomen.

Passende zorg bij niet aangeboren hersenletsel

Als u aan NAH lijdt, komt er veel op u en uw familie af. Het is daarom zaak dat naast de deskundige begeleiding en medische ondersteuning, kwalitatief goede zorg verkregen wordt. De zorg vanuit de sociale voorzieningen schiet vaak te kort. Dat betekent dat de kosten van alle zorg die niet vanuit de sociale voorzieningen betaald kunnen worden, bij de aansprakelijke partij komen te rusten.

Het kiezen van deze kwalitatief juiste en passende zorg is een klus op zich en is niet eenvoudig. Naast het claimen van uw schade, kan VictimFirst Advocaten u (of wellicht juist) ook bij dit traject bijstaan. Zij brengen (al dan niet in samenwerking met de aansprakelijke verzekeraar) met behulp van deskundigen de juiste zorg in kaart en dwingen dat voor u af als dat nodig is.

Ondersteuning bij aanvraag sociale voorzieningen

Bij een NAH zaken bent u aangewezen op zorg uit de sociale voorzieningen. Zo kunt u aanspraak maken op onder andere de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg  (WLZ). Het aanvragen van deze uitkeringen en het verkrijgen van de juiste indicatiestellingen kunnen complex zijn. VictimFirst Advocaten kan u hierin bijstaan. De verkregen uitkeringen zijn voorts ook van invloed op uw schadevergoedingen. Dit kan verregaande gevolgen voor u hebben. Wij kunnen u hier verder over informeren en voorkomen dat deze uitkeringen nadelige gevolgen voor u hebben in de schadeafwikkeling.

Recht op schadevergoeding

Bij NAH is altijd sprake van blijvend letsel. Dat heeft consequenties voor uw schade. Niet alleen voor de zorgkosten, maar er zal ook sprake kunnen zijn van verlies aan inkomsten, medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, studievertraging, hulp bij het klussen in en om het huis. VictimFirst Advocaten kan u bijstaan in het claimen van de schade waar u recht op heeft.

Smartengeld

Uiteraard heeft u ook recht op smartengeld als u traumatisch niet aangeboren hersenletsel oploopt door toedoen van een ander. Hoe meer beperkingen u ervaart als gevolg van uw hersenletsel, hoe meer smartengeld u kunt vorderen van de aansprakelijke partij. Het betreft hier maatwerk, zodat u zich goed moet laten informeren over uw mogelijkheden.

Streef geen snelle afwikkeling na

NAH zaken duren lang. De reden daarvoor is dat er eerst een medische eindtoestand moet zijn, voordat alle schade berekend kan worden. Laat u daarom niet wijsmaken dat een snelle afhandeling van uw zaak het beste is. Een snelle afwikkeling van een NAH schadezaak is bijna nooit goed voor u en betekent in feite dat u te weinig schadevergoeding verkrijgt. Als u de medische eindtoestand afwacht en een gedegen onderzoek naar uw schade laat verrichten, zal een hogere vergoeding bereikt worden. Soms wordt een snelle afwikkeling nagestreefd omdat de financiële nood hoog is. Maar dat moet geen reden zijn. Als advocaten kunnen wij in zo’n geval eventueel via de rechter een voorschot op uw schade afdwingen. Een letselschadebureau of letselschadejurist kan dat niet.

Neem gerust kosteloos contact met ons op. De advocaten van VictimFirst Advocaten hebben veel ervaring in succesvolle afhandeling van NAH zaken. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden tot verhaal van uw schade bij niet aangeboren hersenletsel.

Voor meer informatie over hersenletsel zie de website van de Hersenstichting.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten