Arbeidsongeval

Wat is een arbeidsongeval?

Er is sprake van een arbeidsongeval als u als werknemer of uitzendkracht te maken krijgt met een ongeluk op het werk. Er kunnen allerlei verschillen soorten ongevallen plaatsvinden: uitglijden, vallen, een ongeluk met een machine, te zwaar tillen, een ongeval tijdens een bedrijfsuitje, et cetera.

Uw werkgever is verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW (in de volksmond: de Arbeidsinspectie). Als een bedrijfsongeval leidt tot een ziekenhuisopname dan wordt deze als ernstig beschouwd. Als u een ongeval op werk overkomt, meldt dat dan gelijk bij uw werkgever en vraag of deze een melding maakt bij de Inspectie SZW. Doet uw werkgever dat niet, dan kan deze een forse boete krijgen. 

Schadevergoeding bij arbeidsongeval

Indien u hierdoor letselschade oploopt, dan kunt u deze meestal verhalen op uw werkgever. U kunt de schade vergoed krijgen als: 

 1. het ongeval u is overkomen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden, en
 2. uw werkgever niet genoeg heeft gedaan om het ongeval te voorkomen.

Daarbij is van belang dat u alleen hoeft aan te tonen dat u tijdens de werkzaamheden een ongeval is overkomen. Het is vervolgens aan uw werkgever om aan te tonen dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen.

Stappenplan na een bedrijfsongeval

Indien u een arbeidsongeval is overkomen, is het verstandig om het volgende stappenplan te volgen:

 1. meld het ongeval bij uw werkgever;
 2. noteer de namen en contactgegevens van collega’s en/of derden die het ongeval hebben zien gebeuren;
 3. maak foto’s van de ongevalslocatie;
 4. verzoek uw werkgever het ongeval te melden bij de Inspectie SZW;
 5. stel uw werkgever aansprakelijk door deze een aangetekende brief te sturen.
Uiteraard kunt u ook voor de vijfde stap een letselschade advocaat in de arm nemen. Deze kan de werkgever voor u aansprakelijk stellen. De verzekeraar van uw werkgever zal u laten weten of zij aansprakelijkheid voor het ongeval erkent of niet. 

Aansprakelijkheid voor arbeidsongeval erkend door werkgever, wat nu?

Als uw werkgever aansprakelijkheid heeft erkend voor het bedrijfsongeval, dan krijgt u te maken met de verzekeraar van uw werkgever. Die wilt bij u een bezoek brengen om de gevolgen van het ongeval in kaart te brengen. U hebt recht op vergoeding van de volgende kosten/schadeposten:

 • materiële schade
 • medische kosten
 • reiskosten
 • verlies aan verdienvermogen (= gemiste inkomsten)
 • huishoudelijke hulp en mantelzorg
 • verlies aan zelfwerkzaamheid
 • smartengeld

U hoeft hierover niet zelf in discussie te gaan met een verzekeraar. Als u een advocaat of jurist inschakelt dan kan deze die discussie ten behoeve van u met de verzekeraar voeren. De inschakeling van een letselschade advocaat is voor u dan kosteloos, omdat aansprakelijkheid is erkend.

Werkgever wijst aansprakelijkheid af, wat nu?

Als de werkgever aansprakelijkheid afwijst, dan zult u naar de rechter moeten stappen. De rechter moet dan oordelen over de aansprakelijkheid. Het is dan verstandig dat u daarvoor een letselschade advocaat inschakelt. Pas nadat aansprakelijkheid is erkend, hebt u recht op vergoeding van de door u geleden schade.

In een juridische procedure gaat het vaak om de vraag (i) of de werknemer kan aantonen dat er een ongeval tijdens het werk heeft plaatsgevonden, en (ii) of de werkgever kan aantonen dat hij de vereiste zorg in acht heeft genomen. 

Schakel bij een bedrijfsongeval een letselschade advocaat van VictimFirst Advocaten in

De ervaren letselschade advocaten van VictimFirst Advocaten hebben ruime ervaring met letselschade door arbeidsongevallen. Voelt u zich vooral vrij om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Onze filosofie

Wij vinden dat ieder slachtoffer een ervaren letselschade advocaat verdient. Helaas komen slachtoffers in de praktijk vaak terecht bij bureautjes die slim via Google adverteren. Veel beloftes, weinig daden. De bureautjes stellen betaling van hun nota’s voorop, ten koste van het belang van het slachtoffer. Wij vinden dat dat anders kan en moet. Het slachtoffer moet centraal staan en op de eerste plaats komen. Vandaar ook onze naam: VictimFirst.