Kosten juridisch advies bij letselschade

Wat kost een letselschade advocaat?

Als de tegenpartij aansprakelijkheid voor het ongeval of de medische fout heeft erkend, dan kost het inschakelen van een letselschade advocaat u niets. De kosten van de advocaat moeten dan vergoed worden door de aansprakelijke partij. Dat volgt uit de wet. In de praktijk betaalt de verzekeraar van de aansprakelijke partij de rekening van uw advocaat.

Door deze regeling kunnen slachtoffers kiezen voor gespecialiseerde letselschade advocaat. Slachtoffers hoeven dus niet zelf in discussie te treden met de verzekeraar. Gelukkig maar, want het betreft toch best lastige materie. Ook hoeven slachtoffers geen genoegen te nemen met bijstand door een letselschade jurist die geen advocaat is (lees hier over de verschillen tussen een jurist en een advocaat). Ieder slachtoffer heeft in in feite recht op een letselschade advocaat. En als u dan toch de keuze heeft, adviseren wij u altijd om een LSA advocaat in te schakelen.

Welke kosten moeten nog meer vergoed worden door de verzekeraar?

Naast de advocaatkosten (en uiteraard de door u geleden schade) moet de verzekeraar de volgende kosten betalen:

 • kosten voor het opvragen van medische informatie;
 • kosten van de medisch adviseur;
 • kosten van eventueel in te schakelen deskundigen, waaronder:
  • medisch deskundigen;
  • arbeidsdeskundigen of bedrijfseconomen; en
  • rekenkundigen.

De gedachte hierachter is kort gezegd dat iemand anders u iets heeft aangedaan. Dat brengt mee dat u er recht op hebt om de gevolgen daarvan zorgvuldig in kaart te laten brengen. Ook als de onderzoekskosten hoger zijn dan de door u geleden schade, hebt u daar recht op.

Wanneer worden de kosten van juridische hulp niet vergoed?

In twee gevallen worden de kosten van juridische bijstand niet vergoed door de tegenpartij, te weten:

 1. als aansprakelijkheid niet is erkend; en
 2. als – nadat aansprakelijkheid is erkend – bepaalde juridische procedures gevoerd moeten worden.

Hieronder worden deze gevallen nader uitgewerkt.

Advocaatkosten als aansprakelijkheid niet is erkend

Als de tegenpartij aansprakelijkheid afwijst, dan moet u uw letselschadejurist of letselschade advocaat zelf betalen. Dat kan al snel in de papieren lopen, want juristen en advocaten zijn niet goedkoop. Gelukkig hebben advocaten de mogelijkheid om een toevoeging voor u aan te vragen indien u onvermogend bent. Dit betreft vanuit de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Daarvoor gelden wel inkomens en vermogensnormen die u hier kunt raadplegen. Let op: juristen hebben geen toegang tot gefinancierde rechtsbijstand en kunnen dus niet op basis van een toevoeging voor u optreden.

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, dan biedt No-cure no-pay mogelijk een oplossing. Dat houdt in dat u de advocaatkosten niet hoeft te betalen als de advocaat geen resultaat voor u behaald. U loopt dan geen enkel financieel risico.

Al uw advocaat wel resultaat behaalt krijgt deze een beloning. De advocaat zal dan zijn uurtarief verdubbelen. Er zit echter een maximum aan: de totale advocaatkosten mogen niet meer bedragen dan 25 of 35% van de totale opbrengst van uw zaak. Maar pas op: no-cure-no-pay is bijna nooit gunstig voor u als aansprakelijkheid is erkend of naar verwachting eenvoudig erkend zal worden. Dan zal de tegenpartij immers de advocaatkosten volledig moeten vergoeden.

Kosten van juridische bijstand bij een juridische procedure

Ook nadat aansprakelijkheid is erkend kunnen er discussiepunten ontstaan tussen het slachtoffer en de verzekeraar. Denk dan aan: het oorzakelijk verband tussen de klachten en het ongeval en de (hoogte van de) gevorderde schadeposten. In dergelijke gevallen is het voor een letselschade advocaat mogelijk om voor u naar de rechter te stappen. De advocaat kan de rechter bijvoorbeeld verzoeken om een medisch deskundige te benoemen (een voorlopig deskundigenbericht) of om de schadepost waarover discussie bestaat vast te stellen (een deelgeschilprocedure).

Voor dergelijke procedures geldt dat de letselschade advocaat deze ook vaak kosteloos voor u kan voeren. De kosten van deze procedures moet in beginsel ook door de tegenpartij worden betaald.

Het kan echter zo zijn dat er in een zaak heel veel discussiepunten zijn. In die zaken kan het nodig zijn om de zaak in zijn geheel aan een rechter voor te leggen. Dat heet: een bodemprocedure. De kosten van een bodemprocedure hoeven niet door de tegenpartij vergoed te worden. U moet de advocaat dan zelf betalen. Een No cure no pay afspraak kan hier wel uitkomst bieden.

Meer vragen? Neem gerust contact op met VictimFirst Advocaten

Heeft u meer of andere vragen over de advocaatkosten in een letselschadezaak? Neem dan gerust contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is bij ons altijd gratis. Wij kunnen dan samen de mogelijkheden bekijken. Wij nemen ook met grote regelmaat zaken over van rechtsbijstandverzekeraars of letselschade juristen. Ook als uw zaak dus al elders in behandeling is, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden van een dossierovername.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten